Σκοπός της κατασκήνωσης είναι η εξασφάλιση ενός ευχάριστου και ασφαλούς περιβάλλοντος για τα παιδιά και το προσωπικό μέσα στο οποίο να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες.  Για το σκοπό αυτό ορίζουμε κάποιους κανόνες στην ομαδική μας ζωή που πρέπει να ακολουθούνται από όλους μας.

  • Η κατασκήνωση δέχεται παιδιά από 6-16 ετών τα οποία πρέπει να είναι υγιή, να μην πάσχουν από κάποιο μεταδοτικό ή ψυχικό νόσημα και να μπορούν να ακολουθήσουν το κατασκηνωτικό πρόγραμμα. Μαζί με την συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων για την είσοδο του παιδιού στην κατασκήνωση, η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης είναι απαραίτητη (απλή βεβαίωση παιδιάτρου για την ικανότητα συμμετοχής του παιδιού στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα).
  • Η κατασκήνωση διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει οποιοδήποτε παιδί έχει ανάρμοστη συμπεριφορά, ασκεί σωματική ή λεκτική βία, προβαίνει σε προσβλητικά, ρατσιστικά ή σεξιστικά σχόλια και γενικά δεν ακολουθεί τους κανόνες της κατασκήνωσης.
  • Το πρόγραμμα διατροφής είναι κοινό για όλους και δεν υπάρχει δυνατότητα εναλλακτικών επιλογών. Σε περίπτωση δυσανεξίας σε τρόφιμα ή αλλεργίες, ο γονέας επικοινωνεί με την κατασκήνωση πριν την εγγραφή του παιδιού, ώστε να συζητηθεί εάν είναι εφικτό να γίνει σωστή διαχείριση. Η κατασκήνωση διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχτεί κάποιο παιδί εφόσον οι διατροφικές του ιδιαιτερότητες δεν μπορούν να ικανοποιηθούν.
  • Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να φυλάσσουν τρόφιμα και φάρμακα στα πράγματά τους για λόγους ασφάλειας, υγιεινής και πρόληψης δηλητηριάσεων. Τα φάρμακα παραδίδονται στο ιατρείο.
  • Τα παιδιά είναι καλό να μην έχουν μαζί τους αντικείμενα αξίας (ακριβά κινητά τηλέφωνα, φωτογραφικές ή ηλεκτρονικές συσκευές κ.α.) γιατί η επαρκής φύλαξή τους δεν είναι δυνατή και η κατασκήνωση δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειά τους
  • Η τηλεφωνική επικοινωνία των παιδιών με τους γονείς τους γίνεται ή από τα καρτοτηλέφωνα της κατασκήνωσης (οι γονείς προμηθεύουν τα παιδιά με τηλεκάρτες), η χρήση των οποίων επιτρέπεται στην ελεύθερη ώρα ή από το κινητό τους τηλέφωνο στο οποίο τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση μόνο την ώρα της μεσημεριανής ξεκούρασης. Δεν επιτρέπονται βιντεοκλήσεις παρουσία άλλων παιδιών. 
  • Στην ιστοσελίδα της κατασκήνωσης υπάρχει το έντυπο συμμετοχής/συναίνεσης/ιατρικών πληροφοριών το οποίο είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί και να μας αποσταλεί πριν την προσέλευση των παιδιών, σύμφωνα με τις οδηγίες που το συνοδεύουν.
  • Το ιατρείο της κατασκήνωσης παρέχει τις πρώτες βοήθειες και βραχεία νοσηλεία. Για οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό τέτοιας φύσεως (πλην πολύ ελαφρών περιστατικών παροχής πρώτων βοηθειών) ενημερώνονται οι γονείς. Ο ιατρός της κατασκήνωσης κρίνει αν κάποιο παιδί πρέπει να φύγει από την κατασκήνωση, απόφαση που πρέπει να γίνει σεβαστή από τους γονείς, γιατί αφορά και τους υπόλοιπους κατασκηνωτές. Η κατασκήνωση δεν μπορεί να φιλοξενήσει παιδιά που έχουν μη διαχειρίσιμες παθήσεις.
  • Αποχώρηση ή προσωρινή άδεια των κατασκηνωτών επιτρέπεται μόνο με τη συνοδεία του γονέα/κηδεμόνα επιδεικνύοντας κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης. Σε αντίθετη περίπτωση ο παραλαβών πρέπει να έχει θεωρημένη εξουσιοδότηση και ταυτότητα για την παραλαβή του παιδιού.
  • Σε περίπτωση ρύθμισης της κηδεμονίας με δικαστική απόφαση, αντίγραφο αυτής πρέπει να προσκομίζεται στην κατασκήνωση.