Ημερήσιο πρόγραμμα

08:30 - 09:00

Πρωινή αθλητική δραστηριότητα

09:00

Πρωινό φαγητό

09:15 - 10:00

Τακτοποίηση θαλάμων / Ελεύθερη ώρα

10:00 - 12:30

Θάλασσα

12:30

Επιστροφή στην κατασκήνωση, ντους, ελεύθερη ώρα

13:30

Μεσημεριανό φαγητό

14:30 - 16:45

Ελεύθερη ώρα / ξεκούραση

16:45

Απογευματινό φαγητό

17:00 - 19:00

Αθλητικές δραστηριότητες

19:00 - 20:00

Ελεύθερη ώρα

20:00

Βραδινό φαγητό

20:30

Βραδινή ψυχαγωγία