ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ


  Όνοματεπώνυμα γονέων / κηδεμόνων  ΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ

  • συλλέγει τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία παιδιών και γονέων/ασκούντων την επιμέλεια,
  • προσβλέπει στην ακρίβεια των συλλεγόμενων στοιχείων,
  • χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για την ασφαλή και ποιοτική διαμονή των παιδιών στην κατασκήνωση και την εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεων της επιχείρησης προς ασφαλιστικά ταμεία και λοιπούς δημόσιους φορείς,
  • επεξεργάζεται τα δεδομένα για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που επιβάλουν οι έννομες υποχρεώσεις της και μόνο για το σκοπό που έχει λάβει τα δεδομένα αυτά,
  • διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων.
  • πρόσβασης των υποκειμένων στα υπό επεξεργασία δεδομένα,
  • διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων,
  • περιορισμού της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων,
  • άρσης της συγκατάθεσης και υποβολής αιτήματος διαγραφής των προσωπικών δεδομένων, υπό τις κατάλληλες νομικές προϋποθέσεις,
  • καταγγελίας στην Ανεξάρτητη Αρχή.

  Τέλος ζητούμε την συναίνεσή σας για τα παρακάτω:  ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (για τον ιατρό της κατασκήνωσης)

  *** ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΑΦΕΡΕΣΤΕ ΣΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ

  Ήδη ακολουθούμενη φαρμακευτική αγωγή:

  **Σε περίπτωση τροφικών αλλεργιών απευθυνθείτε στο ιατρείο