Παιδική Εξοχή ΣΑΡΩΝΙΔΑ

Λάκκα Αναβύσσου
Ανάβυσσος 190 13
Αττική
ΤΘ 2032

Η τηλεφωνική επικοινωνία με τα παιδιά μπορεί να γίνεται καθημερινά στα τηλέφωνα : 22910-52676 και 22910-54979 (και fax) και τις παρακάτω ώρες : 12:15 – 13:45 .

Για πληροφορίες και εγγραφές, οι γονείς μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Παιδικής Εξοχής (τηλ. και fax 210-6393254 ως τις 14 Ιουνίου και 22910-52676 και 22910-54979 από 15 Ιουνίου κ.ε.)

info@saronidacamp.gr