ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08:30 - 09:00
09:00
09:15 - 10:00
10:00
10:00 - 12:30
12:30
13:30
14:15 - 16:45
16:45
17:00 - 19:15
19:15 - 20:00
20:00
20:30
Αθλητικό πρωινό
Πρωινό φαγητό
Τακτοποίηση θαλάμων/Ελεύθερη ώρα
Αναχώρηση για τη θάλασσα
Θαλάσσια απασχόληση
Επιστροφή στην κατασκήνωση/Ντους/Ελεύθερη ώρα
Μεσημεριανό φαγητό
Ανάπαυση
Απογευματινό φαγητό
Αθλητική απασχόληση
Ελεύθερη ώρα
Βραδινό φαγητό
Βραδινή ψυχαγωγία
Το site έχει κατασκευαστεί από την Optimedia Interactive Systems
Παιδική Εξοχή "Σαρωνίδα" © 2009 - all rights reserved